Wyjątkowy gość Konferencji

Vincent V. Severski autor bestsellerowych powieści o tematyce kryminalno-szpiegowskiej będzie gościem specjalnym październikowych obrad.

Podczas Konferencji będzie możliwość zakupu najnowszej powieści ODWET wraz z dedykacją i podpisem autora.

Młodzi artyści z Zespołu „Dragon” uświetnią Konferencję

Utalentowani młodzi artyści z Zespołu „Dragon” Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ uświetnią naszą Konferencję wyjątkowym koncertem pieśni patriotycznych.  Konferencja wpisana jest do rocznicowych obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”.

PODSUMOWANIE VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W dniach 3-5 października odbyła się VIII edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Tegoroczne wydarzenie było szczególne ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisanie Konferencji do rządowego programu ,,Niepodległa”.

Podczas obrad uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów jak i praktyków. Konferencję rozpoczął gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej, który wygłosił ciekawą prelekcję nt.: „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, natomiast kolejny wykład nt. „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu” omówił płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo – dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.

Wśród prelegentów wystąpili również m. in.: prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, Andrzej Lewiński – b. Z-ca GIODO, Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów i inni. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Olgierd Łukaszewicz założyciel i prezes Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”.

W pierwszym dniu Konferencji odbyła się Debata Ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków” moderowana przez b. posła Stanisława Wziątka, natomiast w drugim dniu została przeprowadzona Sesja tematyczna pt. „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” moderowana przez dr Krzysztofa Gawkowskiego – dyrektora Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Obie dyskusje stanowiły ważny element Konferencji, zachęcając tym samym uczestników do aktywnego uczestnictwa, wymiany wiedzy i doświadczeń. Interesujące zagadnienie zaprezentowała Pani Aleksandra Wojtynek – Prezes Zarządu Elduron Sp. z o.o., która omówiła ochronę danych osobowych na podstawie praktycznych rozwiązań firmy Evizone Ltd. Kingston Chambers.

Podczas wieczorowej Gali wyróżniliśmy wybitne osobowości i instytucje za ich wkład na rzecz bezpieczeństwa narodowego i obronności naszego kraju:

LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

1)Przedsiębiorstwo Badawczo – Produkcyjne AVIOMET Sp. z o. o.

2)Dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent Wyższej Szkoły Zarządzania – Szkoła Wyższa

3)Tauron Wydobycie S.A.

LIDEREM OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH,

BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH:

Beata Drzazga – Prezes Zarządu Firmy BetaMed.
Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa
płk Stanisław Dąbrowski – Dyrektor oddziału Głównego Urzędu Miar.
Podczas uroczystej Gali uhonorowani także zostali:

PIERŚCIENIAMI PATRIOTY:

dr hab. Aleksandra Skrabacz – pracownik – naukowo dydaktyczny w Wojskowej Akademii Technicznej.
Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
płk Krzysztof Radwan – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.
kmdr dr Bogdan Wójtowicz – Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu.

PIERŚCIENIAMI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI RP:

Olgierd Łukaszewicz – wybitny polski aktor teatralny i filmowy, fundator Fundacji ,,My Obywatele UE”.
dr hab. inż. Michał Kleiber – b. Prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej.
Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, Z-ca GIODO.
prof. dr hab. Bogusław Pacek – były doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej.
dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Stanisław Wziątek – poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Komisji Służb Specjalnych.
płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.
Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.
Barbara Jończyk – pomysłodawczyni i założycielka Klubu Integracji Europejskiej, wydawca i redaktor naczelna magazynu ,,przedsiębiorcy@eu”.
dr Tamara Rud – Przewodnicząca Polsko – Izraelskiego Konsorcjum ds. Cyberbezpieczeństwa. Prezydent COSMO IQ.
Paweł Pawlak – Twórca i Prezes Zarządu Firmy ADIKA Collection.
dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
płk Franciszek Krynojewski – Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Serdecznie dziękujemy zespołowi,Dragon Young” z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pod kierownictwem artystycznym Beaty Burczak za piękny koncert i duchową ucztę muzyczną przygotowaną specjalnie dla uczestników Konferencji.

Cloud Community Europe Polska partnerem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Cloud Community Europe Polska to organizacja non-profit współpracująca z lokalnymi organizacjami Cloud Community Europe. Naszą misją, wizją i propozycją jest rozpowszechnianie wartości dla Digital Transormation Europe. Cloud Community Europe utrzymuje stały dialog ze wszystkimi partnerami, aby razem tworzyć przestrzeń porozumienia między specjalistami IT, firmami oraz instytucjami publicznymi.

http://cloudcommunityeurope.pl/

EVIZONE partnerem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Firma Evizone dostarcza najlepszych dostępnych narzędzi do bezpiecznej wymiany wiadomości, dokumentów i plików oraz zarządzania ryzykiem komunikacyjnym w przedsiębiorstwie.

Evizone Secure Communications

Zapobiega kradzieżom informacji elektronicznych i nieautoryzowanemu kopiowaniu, przeglądaniu, drukowaniu i przechowywaniu wiadomości oraz dokumentów. Dowiedz się więcej

Evizone Communications Governance

Jest potężnym narzędziem do zarządzania treścią w przedsiębiorstwach, które służy do dostarczania dowodów na zgodność nadzorczą i regulacyjną, do zarządzania ryzykiem komunikacyjnym, do usług e-Discovery i automatyzacji zasad przechowywania dokumentów. Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne Evizone dla iOS i Androida

Zapobiegaj kradzieży treści elektronicznych, nieautoryzowanemu kopiowaniu, dostępowi, drukowaniu i zapisywaniu wiadomości oraz dokumentów z pomocą aplikacji Evizone. Dowiedz się więcej

Zaproszenie na spotkanie członków Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu

Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej, które odbędzie się 4 października 2018 r. o godzinie 17:00 podczas VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie jest ponadto unikatową okazją do nawiązywania kontaktów ze specjalistami z branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zachęcamy do wysłuchania wykładu firmy Cyberblock S.A. drugiego dnia obrad Konferencji

Podczas wykładu Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Cyberblock S.A. przedstawi możliwości zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji. Będzie to praktyczny pokaz i prezentacja urządzeń oraz rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

 

Jarosław Bartniczuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie pracując na polu technicznych zabezpieczeń najważniejszych osób i obiektów rządowych w kraju i zagranicą. Od 7 lat zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, korporacyjnym w zakresie ochrony informacji, IT i danych osobowych. Posiada Certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMaan Information Security Management ,,Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO 27001” oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2005.

Akademia WSB objęła patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia WSB kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Wyjątkowym gościem Konferencji będzie Pan Jacek Janiszewski

Wyjątkowym gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Jacek Janiszewski- b. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Jerzego Buzka, inicjator jednego z największych spotkań ekonomiczno – gospodarczych w Polsce Welconomy, przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.

Gościem honorowym Konferencji będzie Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik- Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN.