Zachęcamy do wysłuchania wykładu firmy Cyberblock S.A. drugiego dnia obrad Konferencji

Podczas wykładu Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Cyberblock S.A. przedstawi możliwości zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji. Będzie to praktyczny pokaz i prezentacja urządzeń oraz rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

 

Jarosław Bartniczuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie pracując na polu technicznych zabezpieczeń najważniejszych osób i obiektów rządowych w kraju i zagranicą. Od 7 lat zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, korporacyjnym w zakresie ochrony informacji, IT i danych osobowych. Posiada Certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMaan Information Security Management ,,Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO 27001” oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2005.

Akademia WSB objęła patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia WSB kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Wyjątkowym gościem Konferencji będzie Pan Jacek Janiszewski

Wyjątkowym gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Jacek Janiszewski- b. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Jerzego Buzka, inicjator jednego z największych spotkań ekonomiczno – gospodarczych w Polsce Welconomy, przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.

Gościem honorowym Konferencji będzie Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik- Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN.

Pracodawcy RP sprawują patronat honorowy nad październikową Konferencją

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.

Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm.

BetaMed patronem honorowym Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Miło nam poinformować, że  Centrum Medyczne BetaMed będzie sprawować patronat honorowy nad jesienną Konferencją. Spółka ta jest największą firmą medyczną w Polsce świadczącą usługi z zakresu opieki domowej i stacjonarnej.

Patron medialny październikowej Konferencji

Gazeta Piastowska patronem medialnym naszej październikowej Konferencji.

Portal Polski nowym patronem medialnym

Chcielibyśmy podzielić się kolejną dobrą wiadomością. Patronem medialnym naszej Konferencji został portalpolski.pl

Stowarzyszenie ,,Integracja i Współpraca” jako patronat honorowy

Stowarzyszenie ,,Integracja i Współpraca” to organizator jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce ,,Welconomy Forum in Toruń.”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Katowicka Izba Rzemieślnicza powstała w czerwcu 1922 roku i jest najstarszą, a jednocześnie największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie.