Gen. Adam Rapacki przyjął zaproszenie na obrady Konferencji

Gen. Adam Rapacki przyjął zaproszenie do aktywnego udziału w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego . Na zdjęciu tuż po uhonorowaniu „Pierścieniem Patrioty” i złożeniu gratulacji przez: Beatę Drzazgę, Pawła Pruszyńskiego, Stanisława Wziątka i Tadeusza Koczkowskiego.

TVS sprawuje patronat medialny nad Konferencją

Miło nam poinformować, że telewizja TVS patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Wyjątkowy gość Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Olgierd Łukaszewicz będzie gościem specjalnym Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Olgierd Łukaszewicz jest wybitnym polskim aktorem teatralnym i filmowym, w latach 2002–2005 i 2011-2018 prezes Związku Artystów Scen Polskich, fundator „Fundacja My Obywatele UE”.

Stanisław Wziątek przyjął zaproszenie na obrady Konferencji

Miło nam poinformować, że pan poseł Stanisław Wziątek przyjął zaproszenie do aktywnego udziału w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której poprowadzi debatę nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”. Pan Stanisław Wziątek jest jednym z uhonorowanych buławą hetmańską i tytułem Lider Bezpieczeństwa Narodowego.

Stanisław Wziątek jest znanym politykiem, samorządowcem i pedagogiem. W latach 2001–2005 pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego, był też posłem na Sejm V, VI i VII kadencji.

Pan Stanisław Wziątek jest laureatem konkursu Lider Bezpieczeństwa Narodowego, a  wraz z tytułem uhonorowany został buławą hetmańską.

 

 

Otylia Jędrzejczak

Otylia Jędrzejczak – gość specjalny Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Naszym gościem specjalnym będzie Otylia Jędrzejczak, która prowadzi fundację fundacjaotylii.pl

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

I.          CELE KONKURSU

 1. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
 2. W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
 3. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
 4. Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapituła dokonuje oceny kandydatów uczestniczących w Konkursie.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

–  członkowie Zarządu SWBN,

–  laureaci (przedstawiciele laureatów) poprzednich edycji Konkursu.

 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły – Prezes Zarządu SWBN, który powołuje Sekretarza Kapituły.
 2. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Po zakończeniu Konkursu Kapituła ustala i ogłasza listę laureatów.
 4. Lista laureatów ogłoszona przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w żadnym trybie.
 5. Laureaci Konkursu zostają wyróżnieni prestiżowymi buławami hetmańskimi w czasie uroczystej gali podczas „Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego”.

III.       WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne działające na terenie Polski.
 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez bezpośrednio złożony przez firmę/instytucję/osobę kandydującą formularz zgłoszenia uczestnictwa lub rekomendację stowarzyszeń, instytucji i organizacji, zajmujących się ochroną informacji i bezpieczeństwem narodowym.

IV.       TERMINY

 1. Konkurs jest organizowany corocznie.
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń: od daty ogłoszenia Konkursu przez organizatora do dnia, w który przypada 30 dni przed organizacją Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

V.         KRYTERIA OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny kandydatów na podstawie formularza zgłoszenia/rekomendacji.
 2. Kapituła sprawdza rzetelność informacji podanych w karcie zgłoszenia oraz przeprowadza naradę we własnym gronie, zakończoną głosowaniem.
 3. Kapituła może zasięgnąć dodatkowej opinii o uczestnikach Konkursu od podmiotów, które je rekomendowały lub z innych źródeł.
 4. Liderzy Bezpieczeństwa Narodowego otrzymają buławę hetmańską, tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” i pisemną rekomendację/dyplom Lidera.
 5. Laureaci Konkursu mają prawo posługiwania się nimi w swoich działaniach promocyjnych bezterminowo.

VI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kapituła Konkursu określa dla każdej edycji Konkursu warunki, termin ich przyjmowania i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Informacje dostarczone przez podmioty rekomendujące uczestników Konkursu oraz samych kandydatów mają charakter poufny i będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu.

Założenia Konkursu LBN

Formularz zgłoszenia LBN (pdf)

Formularz zgłoszenia LBN (word)