dr Janusz Onyszkiewicz o XX rocznicy przystąpienia Polski do NATO

 

Tags: