Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa

Organizatorzy

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu
Krajowej Izby Gospodarczej