Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa
9 - 10 października 2019

WDW Rynia
k. Warszawy