płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Ekspert Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony.

dr Janusz Onyszkiewicz – dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), b. poseł i europoseł, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PE i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE.

Ilan Mizrahi – b. funkcjonariusz Mossadu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Premiera Izraela.

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej.

gen. bryg. Gromosław Czempiński – b. Szef Urzędu Ochrony Państwa.

gen. bryg. Paweł Pruszyński – b. Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

gen. bryg. dr Stanisław Woźniak – Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, b. Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Ekspert Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony.

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz – Ekspert ochrony ludności, mienia i obiektów, obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa społecznego.

insp. Dariusz Deptała – Inspektor Policji w stanie spoczynku, b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

dr inż. Janusz Jabłoński - członek Rady do spraw cyfryzacji kadencji 2016-2018 oraz Kierownik merytoryczny projektu „CryptONE – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor”.

prof. dr inż. Artur Kozłowski – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Vincent V. Severski – b. oficer wywiadu, autor bestsellerowych powieści o tematyce szpiegowskiej, promocja ostatniej jego książki „Odwet”.

Moderator: dr Krzysztof Janik – b. wielokrotny poseł na Sejm i minister resortu spraw wewnętrznych
Uczestnicy: Janusz Piechociński, Janusz Onyszkiewicz, Michał Kleiber, Tadeusz Donocik, gen. bryg. Gromosław Czempiński.

dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji w szczególności z ochrony danych osobowych. Współtworzył projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

doktorantka Barbara Dąbrowska – Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów w prasie branżowej z zakresu compliance, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków, bezpieczeństwa.

Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego oraz b. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Andrzej Góralski – Prezes Zarządu Agtes Sp. z o.o.
Adam Niemczyk – Wiceprezes Zarządu Agtes Sp. z o.o.

Elke Schönemann – Reprezentuje firmę ELO Digital Office Sp. z o.o. specjalizującą się w zakresie cyfrowych rozwiązań dla procesów biznesowych we wszystkich branżach.

ppłk mgr inż. Robert Kośla – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, b. dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe.

Sharon Nimirovsky - założyciel i dyrektor generalny White Hat, ekspert cyberbezpieczeństwa.

Moderator: dr Tamara Rud – Prezes Polsko Izraelskiego Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, członek Europejskiego Instytutu Cyber Intelligence i KE-LA GROUP w Warszawie.
Uczestnicy: Robert Kośla, Sharon Nimirovsky, Barbara Dąbrowska, Elke Schönemann, prof. dr hab. inż. Artur Kozłowski, dr Arwid Mednis, dr inż. Janusz Jabłoński.
1. Wojna w cyberprzestrzeni – fakty i mity, znane i przyszłościowe cyberzagrożenia istotne dla rozwoju cywilizacji.
2. Aktualny i przewidywany stan rozwoju Internetu rzeczy i jego wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo.
3. Cyberzagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli.
4. Czy istnieje zagrożenie ograniczania naszych praw i uprawnień dostępu do informacji?
5. Co zmieniła ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
6. Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
7. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
8. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – pierwsze doświadczenia.
9. Zadania i obowiązki wyznaczonych osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbezpieczeństwo.

doktorantka Magdalena Szumiło-Kulczycka – absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością i Audytor Wewnętrzny.