Instytut Technik Innowacyjnych EMAG sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Patronat honorowy sprawuje Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek będzie aktywnym uczestnikiem obrad i przedstawi problematykę certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów informatycznych.

Tags: