Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Katowicka Izba Rzemieślnicza powstała w czerwcu 1922 roku i jest najstarszą, a jednocześnie największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie.

Tags: