Najważniejsza Izba w kraju została patronem honorowym Konferencji

Najważniejsza Izba w kraju, Krajowa Izba Gospodarcza skupiająca największą ilość przedsiębiorców w Polsce, zawsze wspiera edukację na rzecz bezpieczeństwa narodowego, naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tags: