Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

I.          CELE KONKURSU

 1. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
 2. W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
 3. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
 4. Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapituła dokonuje oceny kandydatów uczestniczących w Konkursie.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

–  członkowie Zarządu SWBN,

–  laureaci (przedstawiciele laureatów) poprzednich edycji Konkursu.

 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły – Prezes Zarządu SWBN, który powołuje Sekretarza Kapituły.
 2. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Po zakończeniu Konkursu Kapituła ustala i ogłasza listę laureatów.
 4. Lista laureatów ogłoszona przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w żadnym trybie.
 5. Laureaci Konkursu zostają wyróżnieni prestiżowymi buławami hetmańskimi w czasie uroczystej gali podczas „Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego”.

III.       WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne działające na terenie Polski.
 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez bezpośrednio złożony przez firmę/instytucję/osobę kandydującą formularz zgłoszenia uczestnictwa lub rekomendację stowarzyszeń, instytucji i organizacji, zajmujących się ochroną informacji i bezpieczeństwem narodowym.

IV.       TERMINY

 1. Konkurs jest organizowany corocznie.
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń: od daty ogłoszenia Konkursu przez organizatora do dnia, w który przypada 30 dni przed organizacją Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

V.         KRYTERIA OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny kandydatów na podstawie formularza zgłoszenia/rekomendacji.
 2. Kapituła sprawdza rzetelność informacji podanych w karcie zgłoszenia oraz przeprowadza naradę we własnym gronie, zakończoną głosowaniem.
 3. Kapituła może zasięgnąć dodatkowej opinii o uczestnikach Konkursu od podmiotów, które je rekomendowały lub z innych źródeł.
 4. Liderzy Bezpieczeństwa Narodowego otrzymają buławę hetmańską, tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” i pisemną rekomendację/dyplom Lidera.
 5. Laureaci Konkursu mają prawo posługiwania się nimi w swoich działaniach promocyjnych bezterminowo.

VI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kapituła Konkursu określa dla każdej edycji Konkursu warunki, termin ich przyjmowania i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Informacje dostarczone przez podmioty rekomendujące uczestników Konkursu oraz samych kandydatów mają charakter poufny i będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu.

formularz zgłoszenia-LBN (doc)

formularz zgłoszenia-LBN (pdf)

Założenia Konkursu LBN

Tags: