Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć, że znany naukowiec płk prof. dr hab.Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej przyjął nasze zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i będzie miał wystąpienie nt: „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”. Pan profesor weźmie również udział w Debacie ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Tags: