Prelegenci i zaproszeni goście

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Polski w latach 1995 – 2005, Gość Honorowy Konferencji.

Barbara Dolniak

Wicemarszałek Sejmu, poseł VIII kadencji. Prawnik, b. sędzia Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego.

gen. bryg. Gromosław Czempiński

Funkcjonariusz służb specjalnych PRL i III RP, dyplomata. W latach 1993–1996 Szef Urzędu Ochrony Państwa, brał udział w słynnej operacji ``Samum``, odznaczony przez prezydenta George’a Busha wysokim odznaczeniem CIA.

Barbara Dąbrowska

Doktorantka na Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzi wykłady z zakresu prawa oraz sił zbrojnych w państwie. Posiada Certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Autorka książek i artykułów w prasie branżowej z zakresu compliance, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków, bezpieczeństwa.

insp. Dariusz Deptała

insp. Dariusz Deptała

Inspektor Policji w stanie spoczynku. Pracował w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego. Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik

Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Andrzej Góralski

Prezes Zarządu firmy AGTES Serwis Sp. z o.o. z Warszawy, której głównym obszarem działalności jest projektowanie i wdrażanie obiektowych technicznych systemów przeciwdziałania inwigilacji, w aplikacjach ochrony informacji niejawnych związanych z tajemnicą państwową, firmową oraz prywatną.

płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Współtwórca Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej, ekspert Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej, brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych z obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych na poziomie uczelnianym, MON, MSWiA, Ministerstwa Środowiska, autor ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, terroryzmu, obrony terytorialnej, działań nieregularnych.

Krzysztof Janik

dr Krzysztof Janik

b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 1993–2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji.

prof. Michał Kleiber

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

b. minister nauki, b. prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, prezydent The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), kawaler i członek Kapituły Orderu Orła Białego.

płk Robert Kośla

ppłk mgr inż. Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, b. dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe. Odpowiadał za sektor bezpieczeństwa w ponad 30 krajach, pracując w Monachium.

prof. dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor i autor zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów.

Andrzej Lewiński

Andrzej Lewiński

Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. wiceminister rynku wewnętrznego oraz b. zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

dr inż. Janusz Jabłoński

Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autor zgłoszeń Patentowych i Patentów z obszaru Kryptologii. Laureat XVII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości za „System Kryptograficzny”. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji kadencji 2016 – 2018. Kierownik merytoryczny projektu „CryptONE – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor”.

dr Arwid Mednis

Starszy wykładowca w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności ochrony danych osobowych, e-biznesu, prawa telekomunikacyjnego i partnerstwa publiczno- prywatnego. Współtworzył projekty ustaw – m. in. o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor nauk technicznych, ekspert w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych.

Adam Niemczyk

Wiceprezes Zarządu AGTES Serwis Sp. z o.o. Firma działa na rynku od 2015 roku i specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń i systemów służących do ochrony informacji niejawnych. Tworzą ją doświadczeni specjaliści, którzy od lat działają na rzecz zabezpieczania biznesu i sfery państwowej przed próbami przechwytywania danych.

Janusz Onyszkiewicz

dr Janusz Onyszkiewicz

Polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (do 2007 wiceprzewodniczący PE, a od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE).

prof. gen. Bogusław Pacek

gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, b. Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej.

Janusz Piechociński

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W latach 2012–2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, a także prezes PSL.

gen. bryg. Paweł Pruszyński

gen. bryg. Paweł Pruszyński

Były zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.

dr Tamara Rud

dr Tamara Rud

Polsko-Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence, biuro KE-LA GROUP w Warszawie.

Elke Schönemann

Reprezentuje firmę ELO Digital Office Sp. z o.o. specjalizującą się w zakresie cyfrowych rozwiązań dla procesów biznesowych we wszystkich branżach.

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz

Pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej. Ekspert w tematyce dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności, mienia i obiektów, obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

prof. dr hab. Bogdan Szulc

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Sztuki Wojennej, ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa.

gen. bryg. dr Stanisław Woźniak

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, w latach 2004 – 2006 był Dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Wiceprezes European Association for Security (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie, wykładowca i szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa personalnego.

Ilan Mizrahi

Długoletni b. funkcjonariusz Mossadu, szef wywiadu, zastępca dyrektora agencji i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego premiera Izraela.

Sharon Nimirovsky

Założyciel i dyrektor generalny White Hat, ekspert mrocznych sekretów internetowych we wszechświecie DARKNET.

Magdalena Szumiło-Kulczycka

Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Certyfikowany Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością i Audytor Wewnętrzny. Aktualnie prowadzi badania naukowe nad opracowaniem modelu zarządzania bezpieczeństwem w kontekście zagrożenia terroryzmem żywnościowym w Polsce.