Moderatorzy Konferencji

Z uwagi na rangę i znaczenie Konferencji w pierwszym dniu moderatorem obrad będzie prof Bogdan Szulc, w drugim dniu prof. Sławomir Zalewski, a Debatę z udziałem Prezydentów RP poprowadzi dr Krzysztof Janik.

Tags: