Zachęcamy do wysłuchania wykładu firmy Cyberblock S.A. drugiego dnia obrad Konferencji

Podczas wykładu Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Cyberblock S.A. przedstawi możliwości zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji. Będzie to praktyczny pokaz i prezentacja urządzeń oraz rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

 

Jarosław Bartniczuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie pracując na polu technicznych zabezpieczeń najważniejszych osób i obiektów rządowych w kraju i zagranicą. Od 7 lat zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, korporacyjnym w zakresie ochrony informacji, IT i danych osobowych. Posiada Certyfikat Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMaan Information Security Management ,,Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w/g ISO 27001” oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2005.

Tags: