Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa
9 - 10 października 2019

WDW Rynia
k. Warszawy

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszam na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja jest skierowana do pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

Aktualności

PODSUMOWANIE VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W dniach 3-5 października odbyła się VIII edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Tegoroczne wydarzenie było szczególne ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę […]

Cloud Community Europe Polska partnerem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Cloud Community Europe Polska to organizacja non-profit współpracująca z lokalnymi organizacjami Cloud Community Europe. Naszą misją, wizją i propozycją jest rozpowszechnianie wartości dla […]

EVIZONE partnerem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Firma Evizone dostarcza najlepszych dostępnych narzędzi do bezpiecznej wymiany wiadomości, dokumentów i plików oraz zarządzania ryzykiem komunikacyjnym w przedsiębiorstwie. Evizone Secure Communications Zapobiega […]

Zaproszenie na spotkanie członków Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu

Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej, które odbędzie się 4 października 2018 r. o godzinie 17:00 podczas VIII Konferencji […]

Zachęcamy do wysłuchania wykładu firmy Cyberblock S.A. drugiego dnia obrad Konferencji

Podczas wykładu Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Cyberblock S.A. przedstawi możliwości zabezpieczenia pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji. Będzie to praktyczny pokaz i […]

Akademia WSB objęła patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia WSB kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania […]

Wyjątkowym gościem Konferencji będzie Pan Jacek Janiszewski

Wyjątkowym gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Jacek Janiszewski- b. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Jerzego Buzka, inicjator jednego z największych spotkań […]

Gościem honorowym Konferencji będzie Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik- Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN.

Pracodawcy RP sprawują patronat honorowy nad październikową Konferencją

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 […]

BetaMed patronem honorowym Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Miło nam poinformować, że  Centrum Medyczne BetaMed będzie sprawować patronat honorowy nad jesienną Konferencją. Spółka ta jest największą firmą medyczną w Polsce świadczącą usługi […]

Patron medialny październikowej Konferencji

Gazeta Piastowska patronem medialnym naszej październikowej Konferencji.

Portal Polski nowym patronem medialnym

Chcielibyśmy podzielić się kolejną dobrą wiadomością. Patronem medialnym naszej Konferencji został portalpolski.pl

Stowarzyszenie ,,Integracja i Współpraca” jako patronat honorowy

Stowarzyszenie ,,Integracja i Współpraca” to organizator jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce ,,Welconomy Forum in Toruń.”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Katowicka Izba Rzemieślnicza powstała w czerwcu 1922 roku i jest najstarszą, a jednocześnie największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie.

Związek Banków Polskich dołączył do grona patronatów honorowych

Cieszymy się, że Związek Banków Polskich, który wspiera działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki został patronem honorowym naszej Konferencji.

Uroczystą Galę na Konferencji poprowadzi Pani Anna Zalewska

Miło nam poinformować że wieczorową Galę poprowadzi wyjątkowa „prezenterka” Pani Anna Zalewska – Prezes Zarządu dwóch znanych i cenionych na rynku międzynarodowym firm: „Tannklinikkikrakow” […]

kmdr dr Bogdan Wójtowicz jednym z prelegentów Konferencji

kmdr dr Bogdan Wójtowicz będzie jednym z prelegentów Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i podczas obrad omówi temat „Europejski Fundusz Obronny i jego proobronne znaczenie […]

Patronat medialny sprawuje magazyn Moja Firma

Miło nam poinformować, że magazyn Moja Firma patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Patronat honorowy sprawuje Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek będzie aktywnym uczestnikiem obrad i przedstawi problematykę certyfikacji […]

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas obrad przedstawi uczestnikom […]

Zagrożenia sztucznej inteligencji

W ostatnim czasie coraz częściej dyskutuje się o kwestiach sztucznej inteligencji i potencjalnym zagrożeniu, które ona niesie. Wiele osób przywołuje scenariusz z filmu […]

Prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek będzie aktywnie uczestniczył w Konferencji

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Stanisław Trenczek prof. nadzw. w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego wygłosi referat nt. […]

Konferencję swym udziałem zaszczyci Pan Leszek Maśniak

Pan Leszek Maśniak –  wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa Cyfryzacji. Twórca koncepcji […]

Młodzi artyści Zespołu „Dragon Young” uświetnią Galę na październikowej Konferencji

Utalentowani młodzi artyści Zespołu „Dragon Young” z Klub Dowództwa Operacyjnego RSZ, których zaprosiliśmy na wyjątkowy koncert patriotyczny dla uświetnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości […]

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Wyjątkowym aktywnym gościem naszej jesiennej Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Pan Jacek Silski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej […]

Gazeta inżynierska ,,Przegląd Techniczny” nowym patronem medialnym Konferencji

Chcielibyśmy podzielić się kolejną dobrą wiadomością. Patronem medialnym naszej Konferencji został Przegląd Techniczny – gazeta inżynierska.

Patronat honorowy Konferencji

Naczelna Organizacja Techniczna jako Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sprawuje patronat honorowy nad Konferencją.

Najważniejsza Izba w kraju została patronem honorowym Konferencji

Najważniejsza Izba w kraju, Krajowa Izba Gospodarcza skupiająca największą ilość przedsiębiorców w Polsce, zawsze wspiera edukację na rzecz bezpieczeństwa narodowego, naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Sesję tematyczną „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zgodził się poprowadzić dr Krzysztof Gawkowski – […]

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP” publikowana pierwszy raz, która już niedługo przystąpi do intensywnej pracy przed akceptacją kandydatów do uhonorowania podczas Konferencji Bezpieczeństwa […]

Klub Integracji Europejskiej sprawuje patronat honorowy nad Konferencją

Klub Integracji Europejskiej  patronuje Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i zaprasza na październikowe obrady.

Regionalna Izba Gospodarcza jako patronat honorowy Konferencji

Z przyjemnością ogłaszamy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach sprawuje patronat honorowy nad VIII Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego.

Radio Poznań nowym patronem medialnym

Radio Poznań patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Patron medialny październikowej Konferencji

Magazyn Przedsiębiorcy@eu patronem medialnym naszej październikowej Konferencji.

Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP objęło patronatem nasze wydarzenie

Obradom na Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego patronuje Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP.

Patronat medialny

Miło nam poinformować, że Radio Kielce patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Patronat honorowy Konferencji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej sprawuje patronat nad naszą październikową Konferencją.

Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć, że znany naukowiec płk prof. dr hab.Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania […]

Konferencję swym udziałem zaszczyci Admirał floty Ryszard Łukasik

Admirał floty Ryszard Łukasik – b. dowódca Marynarki Wojennej, b. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej […]

Patronat medialny sprawuje miesięcznik Europerspektywy

Patronat medialny nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego sprawuje także miesięcznik Europerspektywy.

Pan minister Andrzej Lewiński będzie gościem październikowej Konferencji

Pan minister Andrzej Lewiński – b. Z-ca GIODO będzie gościem Konferencji, a na historycznym już zdjęciu moment pierwszej ceremonii honorowania przez Zarząd SWBN „Pierścieniem […]

Portal-mundurowy.pl patronuje październikowym obradom

Portal-mundurowy.pl patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i zaprasza na październikowe obrady.

Patron medialny Konferencji

Czasopismo Ochrona Mienia i Informacji jest patronem medialnym Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczególny gość i aktywny uczestnik Konferencji

Profesor Michał Kleiber – b. minister nauki, b. prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, prezydent The […]

Prof. gen. Bogusław Pacek przyjął zaproszenie do aktywnego udziału w Konferencji

Pierwszych czterech Panów od prawej: Paweł Pruszyński, Bogusław Pacek, Andrzej Lewiński i Stanisław Wziątek będzie aktywnie uczestniczyło w Konferencji, a prof. gen. Bogusław Pacek przedstawi temat […]

Gen. Adam Rapacki przyjął zaproszenie na obrady Konferencji

Gen. Adam Rapacki przyjął zaproszenie do aktywnego udziału w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego . Na zdjęciu tuż po uhonorowaniu „Pierścieniem Patrioty” i złożeniu gratulacji przez: […]

TVS sprawuje patronat medialny nad Konferencją

Miło nam poinformować, że telewizja TVS patronuje obradom Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.  

Wyjątkowy gość Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Olgierd Łukaszewicz będzie gościem specjalnym Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Olgierd Łukaszewicz jest wybitnym polskim aktorem teatralnym i filmowym, w latach 2002–2005 i 2011-2018 prezes […]

Stanisław Wziątek przyjął zaproszenie na obrady Konferencji

Miło nam poinformować, że pan poseł Stanisław Wziątek przyjął zaproszenie do aktywnego udziału w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której poprowadzi debatę nt. „Bezpieczeństwo […]

Otylia Jędrzejczak – gość specjalny Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Naszym gościem specjalnym będzie Otylia Jędrzejczak, która prowadzi fundację fundacjaotylii.pl

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO   I.          CELE KONKURSU Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego […]

Agenda

Cele konferencji

 1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 5. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 6. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku.
 2. Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
 3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
 9. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 11. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 12. Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
 13. Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
 14. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 15. RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
 16. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 17. Funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa – nowe regulacje prawne.
 18. Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Miejsce konferencji