Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

organizowana w ramach oficjalnych
Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Logo Niepodległa

Organizatorzy

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu
Krajowej Izby Gospodarczej

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

 • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
 • operatorów usług kluczowych,
 • dostawców usług cyfrowych,
 • podlegających obowiązkowej ochronie,
 • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
 • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów i kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Agenda

Cele konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
 2. Diagnoza zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
 5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji

 1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
 2. Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
 3. Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodowego.
 4. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 8. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 9. Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
 10. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
 11. Zadania i obowiązki wyznaczonych osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbepieczeństwo.
 12. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – pierwsze doświadczenia.
 13. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
 14. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 15. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 16. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 17. Roczne doświadczenia wdrażania RODO.
 18. Sesja tematyczna „Cyberzagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
 19. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Atrakcje

Zespół Rozrywkowy "Dragon"

Specjalnym gościem Konferencji będzie zespół „Dragon”, który skupia laureatów Przeglądów Twórczości Artystycznej Wojska Polskiego. Grupa przedstawi program, który obejmuje nowości muzyki rozrywkowej, a także repertuar z długiej i bogatej historii piosenki żołnierskiej.

Vincent V. Severski

Vincent V. Severski, autor bestsellerowych powieści o tematyce kryminalno-szpiegowskiej będzie gościem specjalnym październikowych obrad.

Podczas Konferencji będzie możliwość zakupu najnowszej powieści ODWET wraz z dedykacją i podpisem autora.

Patronat

Logo Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Logo Klub Integracji Europejskiej

Patronat medialny

Logo Przedsiębiorcu@eu
logo Portal Ochrony
Logo Europerspektywy
Logo portalmundurowy.pl
Logo Ochrona Mienia i Informacji

Miejsce konferencji

AMW Rewita - Rynia k. Warszawy

ul. Wczasowa 59
05-127 Białobrzegi

tel: +48 22 768 01 66, +48 508 679 176
e-mail: recepcja.rynia@rewita.pl
web: www.rewita.pl/rynia

Współrzędne GPS: N 52.45860483656768, E 21.069180965423588