Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

X KonferencjaBezpieczeństwa Narodowegoi Gospodarczego

Raszyn - Falenty

26 - 27 wrzesień 2023

Już za

00s

Organizatorzy

logo Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

logo Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju.

Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy między innymi tematykę aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli w kontekście wojny w Ukrainie, cyberzagrożeń, powstających kryzysów i bezpieczeństwa ekologicznego. Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

 • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
 • operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,
 • podlegających obowiązkowej ochronie,
 • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
 • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

oraz:

 • właścicieli firm i osób funkcyjnych MŚP odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biznesu,
 • jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Cele Konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych aktualnych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
 2. Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, firm i obywateli.
 3. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego po 3 latach pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.
 4. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 5. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwem i ekologią.
 6. Bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie i likwidowanie stanów kryzysowych.
 9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny