Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Cyprian Kamil Norwid

X KonferencjaBezpieczeństwa Narodowegoi Gospodarczego

Rynia - Białobrzegi

6 - 7 październik 2021

Już za

00s

logo Niepodległa

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Organizatorzy

logo Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

logo Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

logo Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

logo Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju.

Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy tematykę zagrożeń pandemią dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

 • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
 • operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,
 • podlegających obowiązkowej ochronie,
 • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
 • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

oraz:

 • właścicieli firm i osób funkcyjnych MŚP odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biznesu
 • jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Cele Konferencji

 1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 2. Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
 5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej, w tym również koronawirusem COVID-19.
 7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny
obrazek dekoracyjny