Tematyka i Program

pointer

Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.

pointer

Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego.

pointer

Wojna hybrydowa (dezinformacja, propaganda, inflirtacja) i jej wpływ na stan bezpieczeństwa obywateli.

pointer

Społeczne i zdrowotne skutki ponad 3 letniej pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.

pointer

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – problemy i zagrożenia w stanach kryzysowych.

pointer

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – w świetle aktualnych zagrożeń i wyzwań.

pointer

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – dostosowanie do hybrydowych zagrożeń.

pointer

Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, zarządzanie ich bezpieczeństwem.

pointer

Cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.

pointer

Nowoczesne techniki i technologie (np. AI, CzatGPT, Blockchain) wspierające bezpieczeństwo narodowe.

pointer

Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.

pointer

Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie.

pointer

Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.

pointer

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.

pointer

Debata nt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

pointer

Bezpieczeństwo ekologiczne kraju.

pointer

Aktualny stan przygotowań i planów funkcjonowania obrony cywilnej i reagowania na kryzysy.

pointer

Bezpieczeństwo granic i nielegalna imigracja.

Szczegółowy program Konferncji do pobrania