Tematyka i Program

pointer

Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.

pointer

Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego w czasach pandemii.

pointer

Świat i Polska w czasach pandemii – uczymy się żyć i funkcjonować w tym stanie.

pointer

Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym państwa.

pointer

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – bieżące problemy i zagrożenia.

pointer

Biały wywiad i wroga penetracja zagraniczna gospodarki narodowej.

pointer

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.

pointer

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.

pointer

Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie ich bezpieczeństwem.

pointer

Cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.

pointer

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.

pointer

Baśń o straszliwym smoku, czyli bezpieczeństwo 5G.

pointer

Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – doświadczenia, uwagi i ocena.

pointer

Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.

pointer

Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.

pointer

Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie.

pointer

Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.

pointer

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.

pointer

Debata nt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

pointer

Sygnalista w przedsiębiorstwie/organizacji – nowość dla zapewnienia bezpieczeństwa.