Informacje organizacyjne

pointer
 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Konferencji w dniu 6.10.2021 r. do godz. 11.30. Rozpoczęcie obrad o godz. 12.00, a zakończenie 7.10.2021 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi od osoby:
  • 1700 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
  • 1500 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie, zakwaterowanie.
  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN: -5%
  • uczestnicy szkoleń w latach 2019-2021: -5%
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy: -10%
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy: -15%
  Zniżki nie sumują się.
 4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji na adres biuro@ksoin.pl, faksem - nr tel. +48 32 206 46 00 lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego.
 5. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem Konferencji (nie dotyczy sfery budżetowej).
 6. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem +48 32 206 46 00. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad nie zwalnia od zapłaty.
 7. Miejsce Konferencji: AMW Rewita, ul. Wczasowa 59, 05-127 Rynia - Białobrzegi.
 8. Dane organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25-59-104, REGON 278336546, e-mail: biuro@ksoin.pl, tel. +48 32 206 46 00, fax +48 32 206 46 00.
 9. Przebieg Konferencji może zostać utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku bądź wypowiedzi utrwalonych podczasKonferencji, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231, z późn. zm.) i na wykorzystanie ich w materiałach go promujących, w tym publikowanych w postaci zdjęć lub filmów na stronie internetowej Konferencji, stronach www.swbn.pl, www.ksoin.pl, kanale youtube, mediach społecznościowych: facebook, twitter, linkedin, a także w materiałach promocyjnych Organizatorów związanych z wydarzeniem, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia.
 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: biuro@ksoin.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
 12. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Spotkamy się tutaj:

AMW Rewita

ul. Wczasowa 59
05-127 Rynia - Białobrzegi