Prelegenci

 Adam Abramowicz

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 Krzysztof Bińkowski

Krzysztof Bińkowski

NET COMPUTER, ISSA Polska. Ekspert informatyki śledczej.

 Anita Czupryn

Anita Czupryn

Publicystka dziennika „Polska The Times”, autorka wywiadów i książek z dziedziny literatury faktu.

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Kierownik Projektu SONAR Anty-CoronaVirus, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych.

 Beata Drzazga

Beata Drzazga

Prezes BetaMed S.A., właścicielka największej firmy medycznej w Polsce świadczącej usługi pielęgniarskie w domu pacjenta.

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

dr Krzysztof Gawkowski

dr Krzysztof Gawkowski

Poseł RP, członek Komisji Cyfryzacji i Nowych Technologii.

 Agnieszka Gierałtowska-Giersberg

Agnieszka Gierałtowska-Giersberg

Właścicielka firmy „Premium Finanse”, ekspert w dziedzinie finansów, w szczególności leasingów oraz finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstw.

dr inż. Janusz Jabłoński

dr inż. Janusz Jabłoński

Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, b. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.

 Rafał Jaczyński

Rafał Jaczyński

Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Huawei.

płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Współtwórca Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej. Ekspert Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Autor ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

dr Krzysztof Janik

dr Krzysztof Janik

Polityk, politolog, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adiunkt na wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

dr inż. Joanna Jasińska

dr inż. Joanna Jasińska

Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WAT.

 Maciej Jędrzejewski

Maciej Jędrzejewski

Ekspert bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Od 2004 ekspert Komitetu Technicznego ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

prof. dr inż. Artur Kozłowski

prof. dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, współwłaścicielka kancelarii prawnej Hansberry Tomkiel.

dr inż. Piotr Krawiec

dr inż. Piotr Krawiec

Kierownik Techniczny w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

mec. Andrzej Lewiński

mec. Andrzej Lewiński

b. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

płk Zbigniew Muszyński

płk Zbigniew Muszyński

b. Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego ABW.

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Ekspert w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych.

 Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

b. zastępca szefa wywiadu UOP, wieloletni ekspert Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, b. wiceminister gospodarki.

dr Janusz Onyszkiewicz

dr Janusz Onyszkiewicz

Polityk, b. dwukrotny minister obrony narodowej, b. wiceprzewodniczący PE.

 Janusz Piechociński

Janusz Piechociński

b. Wicepremier, minister gospodarki.

 Marek Posobkiewicz

Marek Posobkiewicz

b. Główny Inspektor Sanitarny.

 Przemysław Ruchlicki

Przemysław Ruchlicki

Ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej.

dr Jan Sarna

dr Jan Sarna

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Organizator i współtwórca Instytutu Protez Serca.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ordynator 1. Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

 Piotr Słupczyński

Piotr Słupczyński

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prochem S.A. Ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji. Członek zespołu ds. wdrożenia i implementacji RODO.

dr Jowita Sobczak

dr Jowita Sobczak

Specjalista ochrony informacji niejawnych, ekspert ds. ochrony danych osobowych.

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński

b. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Ekonomista i Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG.

dr n. med. Andrzej Sośnierz

dr n. med. Andrzej Sośnierz

b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Wiceprezes European Association for Security (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie). Wykładowca, szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego państwa.