Prelegenci

 Jarosław Bartniczuk

Jarosław Bartniczuk

Prezes Zarządu Interquard Sp. z o.o.

dr Wojciech Brochwicz-Lewiński

dr Wojciech Brochwicz-Lewiński

vice Prezes Polskiej Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ, członek Rady Programowej Fundacji EKON

insp. Dariusz Deptała

insp. Dariusz Deptała

Ekspert ds. zagrożeń terrorystycznych, spraw obronnych, zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

gen. bryg. Marek Dukaczewski

gen. bryg. Marek Dukaczewski

b. Szef WSI, wykładowca akademicki.

 Dariusz Fabiszewski

Dariusz Fabiszewski

Senior Executive, IT, b. IBM Country Manager Poland, b. Cisco Country Manager Poland

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal

Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

dr Krzysztof Gawkowski

dr Krzysztof Gawkowski

Poseł RP, członek Komisji Cyfryzacji i Nowych Technologii.

 Andrzej Gawłowski

Andrzej Gawłowski

Ekspert ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, członek Rady Programowej Fundacji EKON

 Michał Gawroński

Michał Gawroński

Prezes Zarządu, CEO Grupa Amber & Partnerzy, Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ, Przewodniczący Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

dr inż. Janusz Jabłoński

dr inż. Janusz Jabłoński

Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, b. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.

dr Krzysztof Janik

dr Krzysztof Janik

Polityk, politolog, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adiunkt na wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

dr inż. Maciej Jędrzejewski

dr inż. Maciej Jędrzejewski

Ekspert bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa, LA ISO/IEC 27001, LA ISO/IEC 20000-1, LA ISO 22301.

 Ryszard Kalisz

Ryszard Kalisz

Adwokat, b. Szef Kancelarii Prezydenta RP, b. Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

prof. dr inż. Artur Kozłowski

prof. dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

ppłk Robert Michniewicz

ppłk Robert Michniewicz

Pisarz powieści sensacyjno-szpiegowskich, były oficer wywiadu, b. Dyrektor Biura Audytu i Bezpieczeństwa Bumar sp. z o.o. i PHO sp. z o.o.

dr Mirosław Oczkoś

dr Mirosław Oczkoś

Specjalista w zakresie autoprezentacji, mowy ciała, budowy wizerunku, technik manipulacyjnych.

 Paweł Palus

Paweł Palus

Dyrektor Operacyjny European Recycling Platform, ERP Organizacja Odzysku SA

 Janusz Piechociński

Janusz Piechociński

b. Wicepremier, minister gospodarki.

 Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz

b. Prezes Związku Banków Polskich

 Przemysław Ruchlicki

Przemysław Ruchlicki

Ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej.

dr Tamara Rud

dr Tamara Rud

Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence.

prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz

prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński

b. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG.

 Bartosz Węglarczyk

Bartosz Węglarczyk

Dziennikarz, dyrektor programowy i redaktor naczelny portalu Onet.pl