Zapraszamy na Debatę Naukową

Podczas Konferencji odbędzie się debata naukowa pt. "Wieloaspektowa rola Instytutów Naukowych i możliwa optymalizacja ich działań w kontekście bezpieczeństwa narodowego w czasie wojny informacyjnej i zagrożeń hybrydowych", którą moderować będzie prof. dr inż. Artur Kozłowski - dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Instytutów:

  • Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o. w Gliwicach
  • Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Zapraszamy serdecznie!